• icon ข้อมูลติดต่อ
  • icon ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและ นามสกุล
อีเมล
เบอร์มือถือ
อาชีพ
เงินเดือนประจำ (ไม่รวม OT)
อายุงานเกิน 1 ปีหรือไม่
คุณเคยยื่นขอสินเชื่อกับ UOB ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
คุณมีประกันสังคมหรือไม่
ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของแรบบิทไฟแนนซ์ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และฉันต้องการรับข้อเสนอพิเศษผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราวอีกด้วย