• icon ข้อมูลติดต่อ
  • icon ข้อมูลส่วนตัว
  • icon ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นามสกุล
อีเมลของคุณ
เบอร์มือถือ
รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์ที่ทำงาน
อาชีพของคุณ
เลือกช่วงรายได้ของคุณที่ระบุในสลิปเงินเดือน
อายุงานเกิน 4 เดือนหรือไม่
คุณเคยยื่นขอสินเชื่อกับ Citi ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของแรบบิทไฟแนนซ์ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และฉันต้องการรับข้อเสนอพิเศษผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราวอีกด้วย